Lloguer per email

info@polytoi.com

Lloguer per telèfon

    902 106 035 | 937 622 863

Atenció al públic

Dill - Div 08:00h - 13:00h - 15:00h - 18:00h
Dis- 08:00h - 13:00h

La seguretat i la higiene dels lavabos portàtils de lloguer

lavabos portàtils de lloguer
21 febr.

La seguretat i la higiene dels lavabos portàtils de lloguer

Segur que més d’una vegada n’has vist algun. Aquests lavabos de lloguer portàtils disposen de totes les garanties sanitàries i de seguretat per als seus usuaris.

En el nostre país existeixen infinitat d’obres i en totes elles o en la seva gran majoria hi podem trobar lavabos portàtils. Molts d’ells son de lloguer i disposen de característiques molt concretes. Al igual com en qualsevol oficina o industria disposen de lavabos, en el cas de l’obra, també els tenen, l’únic que tenen la peculiaritat que son lavabos de lloguer portàtils.

A Polytoi, estem especialitzats en oferir el servei de lloguer de lavabos portàtils. Disposem de diferents serveis com lloguer de lavabos químics, lavabos portàtils bàsics, lavabos adaptats, entre d’altres. Principalment per a l’obra, els nostres clients demanen el lloguer del lavabo portàtil bàsic ja que els hi garanteix les seves necessitats-

La normativa de seguretat 

Segons el conveni general del sector de la construcció està establert que cal que hi hagi una dutxa i un lavabo per a cada deu treballadors o fracció que desenvolupin diferents activitats a la vegada en una mateixa obra. De totes maneres cal dir que en aquelles obres amb una temporalitat curta es poden buscar altres solucions alternatives que permetin dur a terme la higiene del treballador.

Tanmateix, els treballadors cal que disposin dels lavabos portàtils el més a prop possible del seu lloc de treballa.

Tal i com marca el conveni col·lectiu del sector de la construcció s’indica que per norma general que hi hagi un lavabo portàtil o fixe per a cada vint i cin (25) homes. En cas de les dones un per cada quinze (15) dones.

 La higiene en el lloc de treball d’una obra

Tal i com queda reflectit en el document de seguretat i salut en el lloc de treball de la Generalitat de Catalunya. La higiene en el lloc de treball a l’obra té la mateixa importància com en qualsevol altre sector. Per aquest motiu, els lavabos portàtils de lloguer de Polytoi garanteixen la seguretat i son respectuosos amb el mediambient. 

logo-footer

Costa Rent creada el 2006, amb la intenció de donar resposta a les necessitats del mercat en solucions sanitàries i lloguer de maquinària. Al 2014 s’han emprès profunds canvis en la nostra empresa, creant un nou nom comercial POLYTOI, per donar servei exclusivament al sanitari portàtil

CONTACTA AMB NOSALTRES

  • c/ Edison, 5-A | PINEDA DE MAR | 08397
  • 902 106 035
  • info@polytoi.com
  • Dill - Div : 8h - 13h | 15h - 18h
  • Dis 8h - 13h

EMPRESA DEL GRUP

COSTA-RENT